Kültür Bakanlığı bandrol uygulaması

Kültür Bakanlığı bandrol uygulaması Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi Gazete Tarihi: 08.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24577 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini […]