Kültür Bakanlığı sinema destek başvuruları

Kültür Bakanlığı sinema destek başvuruları Kültür Bakanlığı sinema yapım destek başvurusu Kültür Bakanlığı sinema destek fonu yapım desteği için istenilen belgeler YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN 1)Dilekçe (Destek talebinin dile getirildiği) (İmzalı ve kaşeli) 2) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı, yapımcı firma kaşeli), 3) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol (Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin karşılıklı hak […]

Kültür Bakanlığı uzun metrajlı sinema filmi destek

Kültür Bakanlığı uzun metrajlı sinema filmi destek Kültür Bakanlığı sinema filmi destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema film teşvikleri Uzun Metrajlı Film Yapım ve Yapım Sonrası Destek Başvuruları 04 Ocak 2010 Pazartesi Günü Sona Erecek 13 Kasım 2005 tarih ve 25642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde; 2010 yılı […]

Kültür Bakanlığı Özel Tiyatro destekleri teşvikleri

Kültür Bakanlığı Özel Tiyatro destekleri teşvikleri Kültür Bakanlığı Tiyatro Devlet teşvikleri  Kültür Bakanlığı Özel Tiyatrolara destekleri özel tiyatrolara devlet teşvikleri  Kültür Bakanlığı özel tiyatro teşvikleri  Devletin tiyatrolara destekleri  özel tiyatro teşvikleri Kültür Bakanlığının tiyatrolara teşvikleri destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları […]

Devletin Tiyatrolara Destekleri

Kültür Bakanlığı özel tiyatro teşvikleri Devletin tiyatrolara destekleri Kültür Bakanlığı Tiyatro Devlet teşvikleri Özel Tiyatrolara teşvikler özel tiyatrolara devletin desteği, özel tiyatro teşvikleri Kültür Bakanlığı tiyatro teşvikleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte […]

Kültür Bakanlığının özel tiyatrolara desteği

Kültür Bakanlığının özel tiyatrolara desteği Kültür Bakanlığı özel tiyatrolara teşvikleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmî Gazete Tarihi:15/03/ 2007 Sayısı: 26463 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 […]

Kültür Bakanlığı senaryo geliştirme desteği

Kültür Bakanlığı senaryo geliştirme desteği SENARYO VE DİYALOG YAZIM VE GELİŞTİRME BAŞVURULARI 1) Başvuru formu (Yazar İmzalı) 2) Talep edilen destek türü ve miktarı 3) Giderler ve gerekçeleri İçeren Bütçe 4) Snopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa) 5) Film öyküsü ( En az 5 sayfa, en fazla 15 sayfa) 6) Eser sahipliğine […]