KIRSAL KALKINMA KURUMU SÜT BESİCİLİĞİ BAŞVURUSU

KIRSAL KALKINMA KURUMU SÜT BESİCİLİĞİ BAŞVURUSU
A-BAŞVURU FORMU VE EKLERİ
Collapse BAŞVURU FORMU BAŞVURU FORMU
Başvuru Formu
Doldurma Kılavuzu
Collapse BAŞVURU FORMU EKLERİ BAŞVURU FORMU EKLERİ
Collapse A1-TAAHHÜTNAMELER A1-TAAHHÜTNAMELER
101-1 Taahhütnameler
Collapse A2-RESMİ BELGE FORMATLARI A2-RESMİ BELGE FORMATLARI
Banka Hesap Bilgileri Tanımlama Formu
Kredi Niyet Mektubu
Collapse A-3 HARCAMA TABLOLARI A-3 HARCAMA TABLOLARI
A3.1 Yapım İşleri
A3.2 Makina-Ekipman
A3.3 Genel Giderler
A3.4 Görünürlük
A3.5 Uygun Olmayan Harcamalar
Collapse A4.SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİ A4.SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİ
Başvuru sahibinin kuruma sunacağı başvuru paketinde A4 SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİ eksiksiz olarak yer almalıdır.
Detaylı bilgi için Başvuru Çağrı Rehberleri ve Teklif Alma Kuralları Rehberine bakınız.
Collapse A5.SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİ A5.SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİ
Başvuru sahibinin kuruma sunacağı başvuru paketinde A5 SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİ eksiksiz olarak yer almalıdır.
Detaylı bilgi için Başvuru Çağrı Rehberleri ve Teklif Alma Kuralları Rehberine bakınız.
Collapse A-6 MALİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TABLOSU A-6 MALİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TABLOSU
A-6 Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu
Collapse A7.YASAL MALİ TABLOLAR A7.YASAL MALİ TABLOLAR
Başvuru sahibinin kuruma sunacağı başvuru paketinde A7 YASAL MALİ TABLOLAR eksiksiz olarak yer almalıdır.
Detaylı bilgi için Başvuru Çağrı Rehberlerine bakınız.
Collapse A-8 MEVCUT VARLIKLAR LİSTESİ A-8 MEVCUT VARLIKLAR LİSTESİ
A-8 Mevcut Varlıklar Listesi
Collapse A-9 ÖRNEK MAHAL LİSTESİ-ÖRNEK METRAJ CETVELİ A-9 ÖRNEK MAHAL LİSTESİ-ÖRNEK METRAJ CETVELİ
Örnek Mahal Listesi
Örnek Metraj Cetveli
Ağırlık Cinsinden Fiyatlandırılan Pozlar İçin Örnek Metraj Cetveli
Collapse A10.MAKİNE EKİPMAN YERLEŞİM PLANI VE LİSTESİ A10.MAKİNE EKİPMAN YERLEŞİM PLANI VE LİSTESİ
Başvuru sahibinin kuruma sunacağı başvuru paketinde A10 MAKİNE EKİPMAN YERLEŞİM PLANI VE LİSTESİ eksiksiz olarak yer almalıdır.
Detaylı bilgi için Başvuru Çağrı Rehberlerine bakınız.
Collapse A11.YAPI RUHSATI YADA YAPI RUHSATI ALINMASINE GEREK OLMADIĞINI GÖSTEREN RESMİ YAZI A11.YAPI RUHSATI YADA YAPI RUHSATI ALINMASINE GEREK OLMADIĞINI GÖSTEREN RESMİ YAZI
Başvuru sahibinin kuruma sunacağı başvuru paketinde A11 YAPI RUHSATI YADA YAPI RUHSATI ALINMASINA GEREK OLMADIĞINI
GÖSTEREN RESMİ YAZI yer almalıdır.Detaylı bilgi için Başvuru Çağrı Rehberlerine bakınız.
Collapse B-İŞ PLANI B-İŞ PLANI
B-1 İŞ PLANI Uygun Harcama Tutarı 500.000 TL ve Altında Olan Başvuru Sahipleri İçin
B-2 İŞ PLANI Uygun Harcama Tutarı 500.000 TL Üzerinde Olan Başvuru Sahipleri İçin
Collapse C-TEKNİK PROJE C-TEKNİK PROJE
Teknik Proje
Teknik Proje Hazırlama Rehberi

KIRSAL KALKINMA KURUMU SÜT BESİCİLİĞİ BAŞVURUSU, KIRSAL KALKINMA KURUMU SÜT BESİCİLİĞİ BAŞVURU FORMU,