yabancılar şube müdürlüğü ikamet tezkeresi gerekli belgeler

yabancılar şube müdürlüğü ikamet tezkeresi gerekli belgeler Yabancılar oturma izni Yabancı ikamet Tezkeresi çalışmak için ikamet Tezkeresi Yabancılar Şubeye verilecek evraklar Dilekçe ( Türkçe ) 2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet ) Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. ) 1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya […]

ikamet tezkeresi nedir

İkamet tezkeresi nedir Yabancılar ikamet tezkeresi gerekli evraklar YABANCILARIN İKAMET İZNİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TANIMLAR; 1-Çalışmak Üzere İkamet İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi almış bulunmalıdırlar. […]