Heliport yapım ve işletim yönetmeliği

Heliport yapım ve işletim yönetmeliği konulu yazımız ve bu yönetmeliğe göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Heliport İşletme Ruhsatı Kaynak : 23 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27119 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HELİPORT YAPIM VE İŞLETİM YÖNETMELİĞİ (SHY-14B) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin […]