Gayri sıhhi müessese ruhsatı

İl Sağlık Müdürlüğü Gayri sıhhi müessese ruhsatı Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler MADDE 18 – Dosyalardaki evrakın ikmâlinin sorumluluğu ve muhafazası mürâcaatı kabûl eden makama aittir. Gayri sıhhi müesseselere ait Yer seçimi ve tesis kurma ve açılma izni verilmesine esas teşkil eden bilgi ve belgelere ait dosya İl Sağlık Müdürlüklerinde muhafaza edilir. İkinci ve üçüncü […]

Belediye işyeri açma ruhsatı

Belediye işyeri açma ruhsatı Belediyeler işyerlerinin faliyet konularına göre ve işyerinde bulunması gereken standartlara göre işyerlerine Belediye işyeri açma ruhsatı verirler Ankara, İstanbul ve İzmir ofisleri ile Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri, Turizm İşletme Belgesi işlemleri, Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, GSM Ruhsatları, İthal ve İhracat izin belgeleri, İmalat izin belgeleri Sağlık Bakanlığı ve Tarım […]

GSM gayri sıhhi müessese ruhsatı

GSM gayri sıhhi müessese ruhsatı;  Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı nedir nasıl alınır GSM Ruhsatı izni  GSM Ruhsatı  1.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. 1. Sınıf GSM ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir. 2.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve […]

Gayri sıhhi müessese ruhsatı

GSM Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı izni 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun’un 6/e maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde gıda ile ilgili olanlar haricinde açılacak olan 1, 2 ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselere açılış ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediye başkanlıkları yetkilidir. BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE İZNİ EVRAKLARI 1 . Yer seçimi […]

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1 – Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 268-275 inci maddeleri uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların […]