Gıda üretim izin belgesi için gerekli evraklar

Gıda üretim izin belgesi için gerekli evraklar Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda üretim izni belgesi için gerekli evraklar 1- Dilekçe. 2- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan). 3- Marka tescil belgesi. 4- Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba […]