Eğlence Merkezi Turizm belgesi Turizm İşletme Belgesi

Eğlence Merkezi Turizm belgesi Turizm İşletme Belgesi Madde 35- Eğlence merkezleri, bünyesinde konaklama tesisi bulunmayan, eğlence ve rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan, müşterinin aktif katılımının sağlandığı tesislerdir. Eğlence merkezleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar: a) En az yüzelli kişilik kapalı alanı olan yeme-içme tesisi, b) En az beşyüz kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema gibi etkinliklerin […]