Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası

Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası talebi Madde 5- Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası talebinde bulunan geminin kaptanı veya vekili; istem dilekçesi, geminin kategorisine göre donatılmış tıbbi malzeme listesi ve varsa eski sertifikası ile birlikte geminin uğrak yaptığı limanın denetleme merkezine, hareketinden en az 24 saat önce başvurur. Uğrak yaptığı limanda denetleme merkezi bulunmaması […]

Gezi teknesi yat tekne gemi tersane yapımı imalat izni teşviki

Gezi teknesi yat tekne gemi tersane yapımı imalat izni teşviki Yük gemisi  Gezi teknesi Yat Tekne Tersane Resmi Gazete Tarihi: 24.09.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25593 DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi […]

Gemi yapımı tesisleri teşviki

Resmi Gazete Tarihi: 24.09.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25593 DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulamasını sağlamaktır. Kapsam Madde 2 —Bu Yönetmelik; yurt dışından yeni veya […]