Atık alma gemileri mevzuatı

Atık alma gemileri mevzuatı Altık alma gemilerinin uyacağı kurallar 24 Temmuz 2007 SALI Sayı : 26592 Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından: ATIK ALMA GEMİLERİ İÇİN UYGULANACAK İDARİ VE TEKNİK DÜZENLEME HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/4) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 24/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık […]

Deniz Turizmi Kruvaziyer gemi limanı ruhsatı

Deniz Turizmi Kruvaziyer gemi limanı ruhsatı Kruvaziyer gemi limanları Deniz Turizmi yönetmeliği MADDE 8 – (1) Kruvaziyer gemi limanları, 5 inci maddedeki niteliklere sahip, yerli ve yabancı ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarında dinlenme, yeme, içme, konaklama ve alış veriş gibi sosyal ve ticari üniteleri bulunan deniz turizmi tesisleridir. (2) Kruvaziyer gemi limanları; A ve B tipi […]

Gemi Tekne Yat Yüzer Havuz Deniz araçları tescili

DENİZ ARAÇLARININ TESCİLİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; kapsama dahil deniz araçlarının, belirlenen deniz ticaret politikaları ve uygulama esasları doğrultusunda, Türk deniz filosunun gelişimi ve milletlerarası rekabetin sağlanması ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak gemi sicillerine kaydedilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yapılacak kaydın esas ve usullerinin […]

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Yat sağlık işlemleri izni

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Yat sağlık işlemleri izni YATLARA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNERGE Kaynak : ww.denizcilik.gov.tr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlara yapılacak sağlık işlemleri ile […]

Liman kıyı tesisi yapım izni

Resmi Gazete Tarihi: 15.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27170 KIYI TESİSİ YAPIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak […]