Günübirlik gezi tekneleri turizm işletme belgesi

Günübirlik gezi tekneleri turizm işletme belgesi Günübirlik gezi teknesi Deniz Turizmi Yönetmeliği MADDE 24 – (1) Günübirlik gezi teknesi, gezi, spor, eğlence ve turizm amacıyla limandan aldığı yolcuları aynı gün aynı limanda indiren, denize elverişlilik belgesine sahip deniz turizmi aracıdır. (2) Günübirlik teknelerin bu Yönetmeliğe göre tür ve kapasiteleri, çalışma usul ve esasları ile belgelendirilmesine […]

Deniz Turizmi Tesisleri Turizm işletmesi belgesi

Deniz Turizmi Turizm işletmesi belgesi başvurusu MADDE 12 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşımak kaydıyla turizm işletmesi belgesi alarak deniz turizmi tesisi işletmeciliği yapabilir. Bakanlıkça verilen turizm işletmesi belgesi, belgede isimleri yazılı gerçek ve tüzel kişilere ait olup, Bakanlığın izni olmadan üçüncü kişilere devredilemez. (2) Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp işletmeye […]

Deniz Turizmi Tesislerinin Genel Nitelikleri ve Türleri

Deniz Turizmi Tesislerinin Genel Nitelikleri ve Türleri Yerleşme özellikleri MADDE 5 – (1) Deniz turizmi tesisleri; deniz araçlarına navigasyon, manevra, yanaşma, bağlanma, barınma, karaya çekilme hizmetleri sunan ve bu hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yeterli emniyet düzeyini sağlayacak şekilde fiziki özelliklere göre tasarlanmış alt yapıya sahip ve tesisten beklenen turizm hizmetinin en iyi biçimde verilmesini […]