Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Gemi Yola Elverişlilik Belgesi Patenta Gemi Sağlık Cüzdanı

SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİNDE UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNERGE Kaynak : ww.denizcilik.gov.tr Onay tarihi ve nosu: 20.10.2005/25 BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; sahil sağlık denetleme merkezlerinde uygulanacak sağlık işlemleri ile bu işlemlere ilişkin hususları belirlemektir. Dayanak Madde 2- Bu Yönerge, 13 Mayıs 2005 tarih ve 25814 sayılı Resmi […]