Atık su yönetmeliği Atık yönetimi

Atık su yönetmeliği Atık yönetimi Atıksu Arıtma Tesisi olan işletmelere, isteğe bağlı olarak başvurmaları halinde, söz konusu tesiste kullanacakları enerjinin, TEDAŞ’ın Atıksu Arıtma Tesisleri için düzenlediği tarifeden faydalanmalarının sağlanması amacıyla Atıksu Arıtma Tesisi Belgesi Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayları Konulu, 27.02.2004 tarih ve 2004/3 sayılı Genelge hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. […]