Atık alma gemileri personel kıyafetleri

Atık alma gemileri personel kıyafetleri tebliği Atık alma gemileri tebliği Altık alma gemilerinin uyacağı kurallar 24 Temmuz 2007 SALI Sayı : 26592 Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından: ATIK ALMA GEMİLERİ İÇİN UYGULANACAK İDARİ VE TEKNİK DÜZENLEME HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/4) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 24/12/2004 tarihli ve 25682 […]

Atık alma gemileri mevzuatı

Atık alma gemileri mevzuatı Altık alma gemilerinin uyacağı kurallar 24 Temmuz 2007 SALI Sayı : 26592 Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından: ATIK ALMA GEMİLERİ İÇİN UYGULANACAK İDARİ VE TEKNİK DÜZENLEME HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/4) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 24/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık […]