Yabancıların yurt dışından çalışma izni başvurusu

Yabancıların yurt dışından çalışma izni başvurusu

YURTDIŞI BAŞVURU İLE BAKANLIĞA DOSYA TESLİMİ
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince, süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmekte, bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir.


Yurtdışından yapılan çalışma izin taleplerinin değerlendirilebilmesi için yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki T.C. temsilciliklerine yapılan başvuruyu takiben en geç üç işgünü içerisinde Yönetmelikte öngörülen diğer belge ve formların Çalışma Bakanlığına teslimi zorunludur

Ankara Kurumsal Danışmanlık Firması olarak 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofislerimizle Yabancıların yurtdışından çalışma izni işlemleri dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi hizmetleri vermekteyiz
Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan