Belediye ruhsat başvurusu için gerekli evraklar

Belediye Ruhsatı almak için yapılacak başvurularda işyerinin niteliğine göre gerekli evraklar, İşyeri açma ve çalışma izni işlemlerinde gerekli belgeler,

RUHSAT MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER
A. Sıhhi-Gayri Sıhhı İşyerleri
(Sıhhi Müessese Ruhsat Başvuru Formu) (Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Başvuru Formu)
Başvuru formlarını yukarıdaki linklerden indirip doldurabilir ve aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz
Asıl Evraklar:
1. Vergi Levhası
2. Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik No’su olan)
3. Kira Kontratı
İstisnai Evraklar
1. Şirket İse;
• Ticari Sicil Gazetesi
• İmza Sirküleri
2. Devir İse;
• Ruhsatın Aslı
• Noterden Devir Sözleşmesi
3. 185 M2’den Büyük İşyerleri İçin İtfaiye Raporu
4. Gerekli Görüldüğünde Kat Sahiplerinden Muvafakatname (Yönetim Kararı)
5. Erkek Berberleri Ve Kadın Kuaförlerinden Ustalık Belgesi Veya Ustalık Belgesi Olan Biriyle Mesul Müdürlük Sözleşmesi Oda Kayıt Belgesi(Gerçek Kişiler İçin)
B. Umuma Açık İş Yerleri
(Umuma Açık-Ruhsat Başvuru Formu) (Umuma Açık-Taahhütname)
Başvuru formlarını yukarıdaki linklerden indirip doldurabilir ve aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz
Asıl Evraklar:
1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
2. Sağlık Raporu (Bulaşıcı Hastalık Taşımadığına Dair (Devlet Sağlık Kuruluşundan)
3. Vergi Levhası(En Son Yılın Tasdikli)
4. Kira Kontratı(Noter Tasdikli)
5. Kat Sahiplerinden Muvafakatname (Noterden)
6. Ortak Açılacak İse Ortaklık Senedi
7. İşyeri şirket adına açılacak ise ;
• Ticaret.Sicil Gazetesi
• Faaliyet Belgesi
8. İskan Belgesi (İmar Md.’Den)
9. İşyeri Devir Almayacaksa
• Devir Sözleşmesi
• Ruhsatın Aslı
10. Oda Kayıt Belgesi(Gerçek Kişiler İçin)
MESUL MÜDÜRLÜK İÇİN İSTENEN BELGELER
(Mesul Müdür Başvuru Formu)
Başvuru formlarını yukarıdaki linklerden indirip doldurabilir ve aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz
1. Nüfus Cüzdanı,
2. İkametgah Sureti
3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4. Sabıka Kaydı(Adliyeden)
5. Ruhsat Fotokopisi
6. Bulaşıcı Hastalık Taşımadığına Dair Sağlık Raporu (Devlet Sağlık Kuruluşundan)
7. Fotoğraf (2 Adet)
8. Mesul Müd. Sözleşmesi (Noter Tasdikli)
Taahhütname (Polis Mevzuat Ve Yasaklarına Uyacağına Dair)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir