Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır

Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır

Asansör firmaları Kapasite Raporu düzenlenmesinde kapasite raporu formunun üretim bölümüne , Asansörün Montaj Yoluyla İmali veya “Asansör Montajı ifadelerinin yazılması ve hesaplamaların genel kriterlere uygun yapılması  gerekmektedir. Aşağıda detaylı bilgi paylaşılmıştır.

Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır
Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır

ASANSÖRLE İLGİLİ KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLEMESİNDE
DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
Asansör ile ilgili kapasite raporu düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması
gerekmektedir.
Öncelikle, asansör işleri ile iştigal eden firmaların, “Kapasite Esasları” kitabında belirtilen genel
kriterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
Herhangi bir asansörü komple taahhüt edip projelendiren, malzemesini temin edip montajını yapan
işletme ruhsatını alan ve bakımını üstlenen Asansör firmalarına Kapasite Raporu düzenlenmesi,
kapasite raporu formunun üretim bölümüne , “Asansörün Montaj Yoluyla İmali” veya “Asansör
Montajı” ifadelerinin yazılması, hesaplamaların genel kriterlere, mer’i usül ve esaslara göre
yapılması ancak, aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
Asansör işi ile iştigal eden firmalar üç katagoride toplanmaktadır.
1. Asansör montajı ile iştigal eden firmalar,
2. Asansör montajı ile birlikte asansör parçası yapımı ile iştigal eden firmalar,
3. Asansör parçası üretimi ile iştigal eden firmalar.
Firmaların kapasite raporlarının ilk sayfasının en üst kısmına, montaj yapılıyorsa MONTAJ
KAPASİTESİ, montaj + aksam, parça üretimi yapıyorsa İMALATÇI MONTAJCI
KAPASİTESİ, kaşesinin kırmızı renkli olarak basılması, yalnızca asansör aksam ve parçası üretimi
yapıyorsa her hangi bir kaşe basılmaması gerekmektedir.
1. Asansör Montajı İle İştigal Eden Firmalar:
Asansör montajı ile iştigal eden firmalara kapasite raporları düzenlenirken montajda kullanılan
makine ve tesisat hariç, işyerinde bulunan makine ve montaj işlerine yardımcı olmak üzere çeşitli
metal malzeme işleyen makinaların puanlaması yapılır ve buna göre metal malzeme miktarı tespit
edilir. Puanlama sonucu bulunan miktar ihtiyaçtan fazla ise, asansör montaj miktarına ve bu
asansörlerde kullanılacak malzeme miktarına göre metal malzeme miktarının tespiti yapılır.
Montajı yapılan asansör miktarının belirlenmesinde, montaj-saat veya montaj-gün esası
uygulanır. Firmada bulunan ekip veya ekip grubunun günde 8 çalışma saati üzerinden asansör
montaj miktarı belirlenir. Bir asansörün montajının ortalama 30 ile 45 günde yapılabileceği
varsayılır. Montaj süresinin belirtilen bu sürelerden değişik olması durumunda bu husus raporda
belirtilir ve buna göre de asansör miktarı belirlenir. Şayet firmanın üretim programındaki asansör
miktarı varsa bu da göz önüne alınarak kıyaslama yapılır, darboğaz olan miktar dikkate alınır.
Montaj ekipmanları olarak asgari ve yeterli sayıda kaynak makinası, hilti, matkap, testere,
taşlama, caraskal, çektirme, elektrikli test cihazları, kaldırma tertibatları, anahtar takımları ve el
aletleri vs. gibi makine ve tesisatın bulunması gerekmektedir.

Ortalama kat sayısı ve durak adedi dikkate alınarak ve bulunan asansör sayısına göre montaj
malzemelerinin miktarı belirlenir.
Asansör montajı yapan firmalarda asgari 2 mühendis görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.
2. Asansör montajı ile birlikte asansör aksam ve parçaları yapımı ile iştigal eden
firmalar
Asansör montajı ile asansör aksam ve parçalarını birlikte yapan firmalara aşağıda belirtilen
hususlar uygulanır.
Aksam ve parçaların tamamını veya bir kısmını üretmesi durumunda bu tür firmalar İmalatçı-
montajcı firmalar olup kapasite raporlarına İmalatçı-Montajcı kaşesi basılır.
Asansör aksamları şunlardır;
– Tahrik sistemi (Motor-Makine vs.)
– Kabin (komple askı düzeni, iskelet, izolasyon, tampon, halat bağlantısı vs.)
– Kapı ( komple, kilit, fiş, kontak, kasa vs.)
– Ray
– Kumanda panosu (kontaktör, röle, kablo vs.)
– Sinyalizasyon parçaları (butonlar, sesli ve ışıklı göstergeler vs.)
Asansör montaj miktarının belirlenmesinde 1. maddede belirtilen montajla ilgili tüm esaslara
uyulur. Ortalama kat sayısı ve durak adedine göre ve asansör sayısına göre malzemeler tespit
edilerek raporda belirtilir.
Firmada aksam ve parça imalatında çalışan işçiler ile montaj ekibinde çalışan işçilerin aynı
işçiler olmaması, bu ikisinde çalışan işçilerin ayrılarak, puanlamanın veya montaj sürelerinin
tespitlerinin ona göre yapılması gerekmektedir.
Bu firmalarda asgari 2 mühendisin görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.
3. Asansör parçası üretimi ile iştigal eden firmalar:
Bu tür firmaların kapasite raporlarının düzenlenmesinde, genel esas ve kaide, ve kriterler
uygulanır, kapasite raporlarına her hangi bir kaşe basılmaz

DİĞER YAZILAR

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*