KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ REVİZE İŞLEMLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA İŞLEMLERİ

TURİZM SEKTÖRÜ

TURİZM YATIRIM BELGESİ İŞLEMLERİ

TURİZM İŞLETME BELGESİ İŞLEMLERİ

YABANCILARIN İŞLEMERİ

YABANCILARIN YATIRIM VB KONU İŞLEMLERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA VE OTURUM İZNİ İŞLEMLERİ

YABANCILARIN VATANDAŞLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BELEDİYE RUHSAT VB MEVZUAT BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla
www.kurumsaldanismanlik.org
www.ankarakurumsaldanismanlik.com
Genel Koordinatör
Turgay Turan

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-devlet sistemi ile yabancı bakıcı çalışma izni başvuru işlemleri e-imza ve KEP hesap bilgisi ile yapılabilmektedir. Yabancı bakıcıların çalışma izni süre uzatımı ise yine aynı şekilde Çalışma Bakanlığı e devlet sistemi üzerinden veri girişleri yapılarak çalışma izni uzatımı sonuçlandırılabilmektedir.

Yabancı bakıcı çalışma izni işlemleri 3 şekilde yapılabilmektedir.

1 YABANCI ÇOCUK BAKICISI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU GEREKLİ EVRAKLAR

Yabancı çocuk bakıcı çalıştıracak olan Anne veya Baba için gerekli evraklar
İşveren Anne veya Babanın Nüfus Cüzdan fotokopisi
E-İmza ve KEP Hesap bilgisi

YABANCI BAKICI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yabancı bakıcının pasaport fotokopisi
GÖÇ İdaresinden alınan ikamet izni fotokopisi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
İşveren Anne veya Babanın Nüfus Cüzdan fotokopisi
E-İmza ve KEP Hesap bilgisi
YABANCI BAKICI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yabancı bakıcının pasaport fotokopisi
Çalışma Bakanlığından alınmış olan çalışma izni fotokopisi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU KEP ADRESİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU KEP ADRESİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU KEP ADRESİ
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU KEP ADRESİ

Yabancıların Çalışma İzni KEB kullanarak çalışma izni başvurularında yine yabancının ve işverenin sektör ve iş dalına göre bulundurması gereken belgeler yine istenilmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Hesabı Günümüzde bir çok Kamu Kurumunda Kullanılması zorunlu hale gelmiştir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Yabancıların çalışma izni başvurularında KEP hesabı ve Elektronik imza ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Hesabının ne anlama geldiği ve kullanımı ile ilgili bilgi.

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Hesabı Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta SEP ile iletişim belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Elektronik Sistemde E İmza ve KEP  Hesabı ile yabancıların çalışma izni başvuru işlemlerini açıklayan yazımızdır. Yabancıların çalışma izni için öncelikle PTT den veya diğer yetkili kuruluşlardan KEP adresi  hesabı alınmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e sistemine giriş yaptığınızda öncelikle edinmiş olduğunuz E İmza ve KEP hesabını aktif hale getirmelisiniz. Çalışma Bakanlığı Yabancıların çalışma izni başvurusu sisteminde gerekli belgeler ve şekilde başvuru yapacağınız açıkça izah edilmiştir.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA KEP HESABI VE ELEKTRONİK İMZA

KEP e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır.

KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu ve gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu, güvenli e-imza ve zaman damgası kullanılarak kesin olarak tespit edilebilmektedir.
Sistem içerisinde yer alan taraflar arasında, gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını ve iletim zamanını inkar edememektedir.
Kayıtlı elektronik posta KEP, Yönetmelikte elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlanmaktadır.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU E İMZA

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sisteminde E İmza ve KEP Hesabı kullanılması yürürlüğe konulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılan yabancıların çalışma izin başvurusu işlemlerinde Yabancı çalışma izni başvurusu yapan işverenin kendisinin veya vekilinin Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.

Yabancıların çalışma izni başvurusunda sistemde iş yerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebileceklerdir.

KEP hesabı Zorunluluğu

25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir,

Yabancıların Çalışma İzni Başvurusunda E İmza Elektronik İmza Zorunluluğu Gelmiştir

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş olup Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş olan verilerin senet hükmünde olacağı yasa ile belirtilmiştir, Bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.

Yabancıların Çalışma İzni Başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunlu olmuştur.

 

Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır

Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır

Asansör firmaları Kapasite Raporu düzenlenmesinde kapasite raporu formunun üretim bölümüne , Asansörün Montaj Yoluyla İmali veya “Asansör Montajı ifadelerinin yazılması ve hesaplamaların genel kriterlere uygun yapılması  gerekmektedir. Aşağıda detaylı bilgi paylaşılmıştır.

Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır
Asansör Kapasite Raporu Nereden Alınır

ASANSÖRLE İLGİLİ KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLEMESİNDE
DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
Asansör ile ilgili kapasite raporu düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.
Öncelikle, asansör işleri ile iştigal eden firmaların, “Kapasite Esasları” kitabında belirtilen genel kriterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
Herhangi bir asansörü komple taahhüt edip projelendiren, malzemesini temin edip montajını yapan işletme ruhsatını alan ve bakımını üstlenen Asansör firmalarına Kapasite Raporu düzenlenmesi,
kapasite raporu formunun üretim bölümüne , “Asansörün Montaj Yoluyla İmali” veya “Asansör Montajı” ifadelerinin yazılması, hesaplamaların genel kriterlere, mer’i usül ve esaslara göre yapılması ancak, aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
Asansör işi ile iştigal eden firmalar üç katagoride toplanmaktadır.
1. Asansör montajı ile iştigal eden firmalar,
2. Asansör montajı ile birlikte asansör parçası yapımı ile iştigal eden firmalar,
3. Asansör parçası üretimi ile iştigal eden firmalar.
Firmaların kapasite raporlarının ilk sayfasının en üst kısmına, montaj yapılıyorsa MONTAJ KAPASİTESİ, montaj + aksam, parça üretimi yapıyorsa İMALATÇI MONTAJCI KAPASİTESİ, kaşesinin kırmızı renkli olarak basılması, yalnızca asansör aksam ve parçası üretimi yapıyorsa her hangi bir kaşe basılmaması gerekmektedir.
1. Asansör Montajı İle İştigal Eden Firmalar:
Asansör montajı ile iştigal eden firmalara kapasite raporları düzenlenirken montajda kullanılan makine ve tesisat hariç, işyerinde bulunan makine ve montaj işlerine yardımcı olmak üzere çeşitli metal malzeme işleyen makinaların puanlaması yapılır ve buna göre metal malzeme miktarı tespit
edilir. Puanlama sonucu bulunan miktar ihtiyaçtan fazla ise, asansör montaj miktarına ve bu asansörlerde kullanılacak malzeme miktarına göre metal malzeme miktarının tespiti yapılır.
Montajı yapılan asansör miktarının belirlenmesinde, montaj-saat veya montaj-gün esası uygulanır. Firmada bulunan ekip veya ekip grubunun günde 8 çalışma saati üzerinden asansör montaj miktarı belirlenir. Bir asansörün montajının ortalama 30 ile 45 günde yapılabileceği
varsayılır. Montaj süresinin belirtilen bu sürelerden değişik olması durumunda bu husus raporda belirtilir ve buna göre de asansör miktarı belirlenir. Şayet firmanın üretim programındaki asansör miktarı varsa bu da göz önüne alınarak kıyaslama yapılır, darboğaz olan miktar dikkate alınır.
Montaj ekipmanları olarak asgari ve yeterli sayıda kaynak makinası, hilti, matkap, testere, taşlama, caraskal, çektirme, elektrikli test cihazları, kaldırma tertibatları, anahtar takımları ve el aletleri vs. gibi makine ve tesisatın bulunması gerekmektedir.

Ortalama kat sayısı ve durak adedi dikkate alınarak ve bulunan asansör sayısına göre montaj malzemelerinin miktarı belirlenir.
Asansör montajı yapan firmalarda asgari 2 mühendis görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.
2. Asansör montajı ile birlikte asansör aksam ve parçaları yapımı ile iştigal eden firmalar
Asansör montajı ile asansör aksam ve parçalarını birlikte yapan firmalara aşağıda belirtilen hususlar uygulanır.
Aksam ve parçaların tamamını veya bir kısmını üretmesi durumunda bu tür firmalar İmalatçı-montajcı firmalar olup kapasite raporlarına İmalatçı-Montajcı kaşesi basılır.
Asansör aksamları şunlardır;
– Tahrik sistemi (Motor-Makine vs.)
– Kabin (komple askı düzeni, iskelet, izolasyon, tampon, halat bağlantısı vs.)
– Kapı ( komple, kilit, fiş, kontak, kasa vs.)
– Ray
– Kumanda panosu (kontaktör, röle, kablo vs.)
– Sinyalizasyon parçaları (butonlar, sesli ve ışıklı göstergeler vs.)
Asansör montaj miktarının belirlenmesinde 1. maddede belirtilen montajla ilgili tüm esaslara uyulur. Ortalama kat sayısı ve durak adedine göre ve asansör sayısına göre malzemeler tespit edilerek raporda belirtilir.
Firmada aksam ve parça imalatında çalışan işçiler ile montaj ekibinde çalışan işçilerin aynı işçiler olmaması, bu ikisinde çalışan işçilerin ayrılarak, puanlamanın veya montaj sürelerinin tespitlerinin ona göre yapılması gerekmektedir.
Bu firmalarda asgari 2 mühendisin görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.
3. Asansör parçası üretimi ile iştigal eden firmalar:
Bu tür firmaların kapasite raporlarının düzenlenmesinde, genel esas ve kaide, ve kriterler uygulanır, kapasite raporlarına her hangi bir kaşe basılmaz

A Grubu Seyahat Acentası Açmak İçin Gerekli Belgeler

A Grubu Seyahat Acentası Açmak İçin Gerekli Belgeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatlarını ilgilendiren A tipi veya diğer adı ile A gurubu seyahat Acentası belgesi konu başlıklı yazımızda A belgesi seyahat Acentası gibi bir sou ile sorgulamaya, A grubu seyahat Acentası belgesi gibi sorgulama söylemi ile araştırma veya diğer bir söylem ile A grubu seyahat Acentası belgesi nasıl alınır gibi bir çok farklı ifade ile a tipi seyahat Acentası ile ilgili bilgilere bu yazımızda ulaşabilirsiniz Ayrıca A grubu seyahat Acentası açmak için gerekli belgeler nelerdir konusuda yine bu yazımızda işlenecektir.

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlığımızdan seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler tarafından, acenta unvanının Bakanlığımızca uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde posta tebligat belgesi ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

1) Başvuru dilekçesi (dilekçede: talebin ne olduğu açıkça belirtilerek belge başvurusunda bulunan şirket yetkilisinin adı-soyadı, imzası, açık adresi, telefonu ve faks numarası ile müracaat tarihi yazılır)
2) Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,
3) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
4) Acenta_unvanına ilişkin taahhütname
5) Başvuru sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin T.C. kimlik numarası ve adli sicil beyanı
6) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya sureti,
7) Seyahat acentası personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri kodu ve çalışan personelin T.C kimlik numarasının yer aldığı beyan

Seyahat acentası personeli için geçerli belgeler :
a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek,
b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek,
c) Bakanlıkça verilmiş rehberlik kokartına sahip olduğunu belgelemek,
– Acenta sahipleri, fiilen acentada çalışmaları durumunda yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip ise, acenta personeli sayılır.
– Enformasyon memurluğu yabancı dil belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya onaylı sureti,
– C Grubu seyahat acentasında enformasyon memurluğu belgesi yeterli olup, yabancı dil bilgisi aranmamaktadır.

8) 4734 Sayılı Kanunun 34. üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden (acenta ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz) teminatmektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021nolu hesabına (IBAN NO: TR 26 0000 1001 0000 0350 1540 21) yatırıldığına dair belge aslının TÜRSAB’a ibraz edilmesi,
*NAKİT TEMİNATLARIN ŞİRKET HESABINDAN YATIRILMASI ZORUNLUDUR, ŞAHIS HESABINDAN YATIRILAN NAKİT TEMİNATLAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
*TEMİNATTA ŞİRKET UNVANININ DOĞRU OLARAK YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Teminat miktarları :
– A grubu seyahat acentaları için yedi bin Türk Lirası,
– B grubu seyahat acentaları için altı bin Türk Lirası,
– C grubu seyahat acentaları için beş bin Türk Lirası’dır.
(Bu teminatlar, kurulacak her bir şube için ise, yukarıda belirtilen miktarların % 25’i dir.)

• Seyahat acentası merkezi için aranan şartlar ve kuruluş esasları kurulacak olan her bir şube için de geçerlidir.
• Başvuru için onaylı sureti istenilen belgenin aslı getirilmesi halinde, belge suretinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra TÜRSAB personeli tarafından isim, unvan ve tarih belirtilerek tasdik edilir.
• Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Titubb Açılımı

Titubb Açılımı Nedir

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Kayıt sistemidir
Türkiyede Tıbbi İlaç veya Tıbbi Cihaz imalatı yapan veya ithalatını, İhracatını yapan firmaların cihazlarını firmalarını elektronik ortamda sisteme kayıt etmeleri gerekmektedir. Firmamız bu konuda Danışmanlık Hizmeti ermemektedir. Titubb Açılımı Nedir Konusununile ilgili bilgi için paylaşılmış konudur.

Ankara Kurumsal Danışmanlık Turgay Turan

Ankara Kurumsal Danışmanlık Turgay Turan

 

1987 yılından bu güne Ülkemizde bir çok yerli ve Yabancı yatırımcıya sektörlere göre piyasa analizi, yatırım maliyet  ve pazar payı rekabet koşulları, Devletimizin sağlamış olduğu teşvik ve detsek unsurlarının rapor edilmesi, Şirket Kuruluş işlemleri ve Yatırımın başlangıcından tamamlama safhasına kadar gerekli ruhsat, izin ve belgelerin alımı, Yerli ve Yabancı yatırımcılar için Eğitim, Sağlık, Turizm, Sanayi ve İleri Teknoloji yatırımları vb tüm sektörlere Danışmanlık Hizmetleri Vermekteyiz.

Saygılarımızla

Turgay Turan

 

 

Türkiye’de çalışma izni nasıl alınır?

Türkiye’de çalışma izni nasıl alınır?

Türkiye'de çalışma izni nasıl alınır
Türkiye’de çalışma izni nasıl alınır

Ülkemizde bulunan yabancı vatandaşların sürekli olarak Türkiye’ de kalması için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlar;

1-çalışma izni
2- oturma izni
Çalışma izni alarak Türkiye’ de yaşamak isteyen yabancılar, ilk olarak bu izin almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konu ile ilgili bir takım kriterleri bulunmaktadır. Yabancı bir vatandaşın çalışma izni alması için kendisininden Göç idaresinden alınmış en az 6 aylık bir oturma izni istemektedir. Eğer yabancı vatandaşın bu oturma izninde yok ise kendisinin ülkesinde bulunan Türk Konsolosluğundan bu izin için ön başvuru yapmasını istemektedir.

Bu başvurudaki ilk işlem olan bu durum aşıldıktan sonra yabancı  vatandaşın çalışacağı firmanın belgeleri yada ev hizmetlerinde çalışacaksa eğer işveren ev sahibinden gerekli olacak belgelerle bu kuruma başvuru yapılır. Bakanlığın bu başvuru dosyasını incelemesinden sonra gerekli kriterleri uygunsa yabancı vatandaşa ilk olarak 1 yıllık çalışma izni verilir. 1 yılın sonunda tekrardan aynı belgelerle başvuru yapılarak bu süre 2 seneye çıkartılır. bu izin süresi 5 yılı doldurduğunda ise Türk Vatandaşlığı’na başvuru yapabilir.

Türkiye’de Çalışma İzni Almak İçin Gerekli Evraklar

Yabancı Vatandaşlar ülkemizde bulunan şirketlerde çalışması için sektörlere göre istemekte olduğu belgeler bulunmaktadır.

Örneğin ihracat yapmakta olan bir firmada Bakanlık bu firmanın hangi ülkelere ihracat yapmakta olduğu ile ilgili bilgiler istemektedir.

Ev hizmetleri sektöründe çocuk bakımı yada yaşlı hasta bakımı personeli olarak çalışmak isteyen yabancılardan da o evde ikamet etmekte olan çocuğun kimlik fotokopisini yaşlı hastanın ise tam teşekküllü bir hastaneden rapor istemektedir.

Turizm yatırım belgesi için gerekli evraklar

Turizm yatırım belgesi için gerekli evraklar

       Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne otel vb konaklama tesisleri için yapılacak olan Turizm yatırım belgesi başvuru taleplerinde ihtiyaç duyulacak olan gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Yatırım konusu tesis projesinin kapasitesini belirleyen raporda tesis oda, yatak, lokanta ünitelerin adet ve kapasite bilgisi,
 • Yatırımcı kişi veya firma ile ilgili bilgiler
 • Yatırım yapılacak olan arsanın ada, pafta,parsel vb bilgileri,
 • Yatırım arsası kiralık ise kira sözleşmesi,
 • Şirket veya Şahsın ticari sicil gazetesi ve diğer resmi evrekları
 • Turizm yatırım belgesi için gerekli evraklar
  Turizm yatırım belgesi için gerekli evraklar

   

Turizm yatırım belgesi almak için gerekli evraklar

Turizm işletmeleri tesisleri yönetmeliklerine göre Turizm yatırımı yapılacak olan tesisin mevzuatlara göre taşıması gereken asgari şartlara ve niteliklere uygun projelendirmesi ve bu yönetmelik standartlarına göre  inşa edilmesi gerekir.

Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda belirtilen belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilir:

a) Talebin tüzel kişilik veya ortaklık adına yapılması hâlinde ticaret sicil numarası ve vergi sicil numarası, gerçek kişi adına yapılması hâlinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı başvuru dilekçesi.

b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, mülkiyet durumu ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıp almadığına ilişkin beyanları içeren rapor.

c) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

d) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.

e) Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge.

f) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı.

Türk vatandaşlığı için nereye başvuru yapılır

Türk vatandaşlığı için nereye başvuru yapılır

Türk vatandaşlığına başvuru işlemleri ile ilgili mevzuatı incelediğimizde özellikle 3 ana başlık ön plana çıkıyor

 • Türk vatandaşı ile evlenerek vatandaşlık başvuru şekli
 • Türkiyede kesintisiz 5 yıl boyunca çalışma izni veya ikamet izni alarak başvuru şekli
 • Tükiyede mülk daire konut gayrimenkul alarak (1.000.000 $ değerinden aşağı olmamalı) vatandaşlık başvuru şekli.
Türk vatandaşlığı için nereye başvuru yapılır

  Türk vatandaşlığı için nereye başvuru yapılır

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli evraklar

Türk vatandaşlığına genel olarak başvuru yapmak için örnek Türkiye de 5 yıl kesintisiz ikamet izni alan yabancıların Türk vatandaşlığına başvurularında gerekli olan evraklar.

* Başvuru Formu (VAT-3),
* Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre
onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
* Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile
bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
* Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var
ise, yurtiçinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili
makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe
tercümesi,
* Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm
belgesi.
* Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık
Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
* Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini
ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
* Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Göç İdaresi
Müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
* Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
* Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
* Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili
makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun
39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
* Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
* 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen
biyometrik fotoğraf,